Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

- Gdzie pracujesz?

- Repostuje zupę na pół etatu

— Rozmowy ze znajomym...
Reposted fromscorpix scorpix viapozakontrola pozakontrola
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viapozakontrola pozakontrola
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, 'Szczęściarz'
9539 a1c4 390
Reposted fromkrzysk krzysk viapozakontrola pozakontrola
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapozakontrola pozakontrola
8350 c258 390
Reposted frompastelina pastelina viapozakontrola pozakontrola
Bądź. Wszystko inne boli. 
— Ochocki, Vithren, "Nietu", "Łuny twojego uśmiechu"
Reposted fromvith vith viapozakontrola pozakontrola
Ja również nie sypiałam po nocach, przerabiając  raz po raz pytania, na które nie miałam odpowiedzi.  Za każdym razem, gdy powieki zaczynały mi  ciążyć, w umyśle rodziło się kolejne pytanie, zmuszając  oczy do otwarcia. Tak bardzo potrzebny sen nie nadchodził  i każdego kolejnego poranka byłam coraz bardziej  zmęczona, lecz ani trochę mądrzejsza.
— Ahern Cecelia - Kraina zwana Tutaj
To co ostatnio powtarzam sobie w myślach, to:
"- wytrzymasz".
— I.
Twoje choroby to milczenie i strach.
— Żulczyk "Świątynia"
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viagdziejestola gdziejestola
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viagdziejestola gdziejestola
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaflyleaf flyleaf
Pośpiech uwłacza godności człowieka.
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola

May 26 2017

Chcę zniknąć
Reposted byjamaicanbeatpozakontrola
Nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz - "Gesty"
Muszę przyznać, że jeszcze troszkę czekam.
Reposted fromnonecares nonecares viaVictorialies Victorialies
[...] specjalizował się w zaprzepaszczonych sprawach. Najpierw zaprzepaścić coś, a potem uganiać się za tym jak wariat.
— J. Cortázar
Reposted fromrefuge refuge viawszystkodupa wszystkodupa

May 25 2017

przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viamrrru mrrru
8835 f1d8 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viamrrru mrrru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl