Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaCannonball Cannonball

April 17 2017

Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajamaicanbeat jamaicanbeat

April 03 2017

Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viaCannonball Cannonball
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
Ocal swoje marzenia.
— H. Jackson Brown, Jr.

April 01 2017

Strzeżcie się rozczarowań, bo pozory mylą. Takimi, jakimi wydają się być, rzeczy są rzadko. A kobiety nigdy.
— A. Sapkowski, Sezon Burz
Reposted frommirabelia mirabelia viaflyleaf flyleaf
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
— perwersje
Zakochaj się na wiosnę
Reposted byjamaicanbeat jamaicanbeat

March 30 2017

Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"

March 26 2017

nie ma wszyscy i nie ma zawsze
— pani psycholog
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

"Nie martw się - odparł Włóczykij.
Będziemy mieli piękne sny, a gdy się obudzimy, będzie wiosna."

— Dolina Muminków

March 24 2017

You met me at a very strange time in my life.
— Fight Club
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

March 22 2017

Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaesperer esperer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl